Ejnar Kjerkegaard Ejnar Kjerkegaard  
Elingeniør på pension


Lumbyesvej 11 - 7000 Fredericia

Fastnet-tlf. 75 93 43 46

Musse: mobiltlf. 30 98 70 11

E-mail: musse@kjerkegaard.dk

Ejnar: mobiltlf. 31 57 95 17

E-mail: ejnar@kjerkegaard.dk